Ve dnech od 31.7. 2017 od 14:00 hodin do 2. 8. 2017 14:00 hodin bude  aplikace školního elektronického systému Bakalář mimo provoz (přístup přes webové rozhraní). Pro komunikaci a vyřizování žádostí aj. použijte emailovou adresu gymdubi@volny.cz.