V příloze jsou požadavky na školní sešity. U předmětů, kde je v kolonce napsáno „lze starý“, mohou studenti používat sešit z loňského školního roku.
Pracovní sešity a učebnice pro nižší stupeň gymnázia zajišťuje škola.
Seznam sešitů níže