Pro nově přijaté studenty: zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům byly na osobní e-maily rozeslány přihlašovací údaje (login, heslo) do elektronického školního systému Bakalář. Pokud jste je neobdrželi, požádejte o vygenerování nových přihlašovacích údajů na e-mail: gymdubi@volny.cz