Třídní schůzky jsou z důvodu teambuildingu a nepřítomnosti vyučujících přesunuty z 5. 10. 2017 na 12. 10. 2017.

Níže je přiložena závazná přihláška na setkání s prezidentem ČR, program a seznam věcí na teambuilding Mikulov. Aktuální plán týdne s informacemi o Divadle Most najdete v postranním panelu.

Závazná přihláška prezident ČR

program TEAMBUILDING

seznam věcí Mikulov 4.-6.10.17