Kritéria přijímacího řízení do primy nižšího stupně osmiletého gymnázia z pátých tříd ZŠ se zahájením studia ve školním roce 2018-2019. Kompletní dokument k dispozici zde.

Kritéria přijímacího řízení do vyššího ročníku víceletého gymnázia z 9., 8., 7. a 6. tříd ZŠ se zahájením studia ve školním roce 2018 – 2019 jsou k dispozici zde.

Přihlášky ke studiu, spolu s vysvětlivkami, vzorem a kompletním zněním kritérií přijímacího řízení je k dispozici na této adrese: https://www.gymdubi.cz/studium/uchazeci/

Náhled:

Nejedná se o kompletní kritéria a podmínky, ty jsou obsažené zde.