Kdo si tohle vymyslel?

Nervózní studenti s hlavou sklopenou ke svým poznámkám si ještě narychlo předříkávají zpracované maturitní otázky, navzájem se povzbuzují a někteří se cpou sladkostmi.

Studentským slangem „malé maturity“ si každým rokem vyzkouší studenti kvarty a septimy. K systematické přípravě a úspěšnému složení maturitní zkoušky škola využívá vlastní projekt – utilitární zkoušky NOSCE TE IPSUM – POZNEJ SAMA SEBE. Vše probíhá podle podmínek organizace maturitní zkoušky. Utilitární zkoušky jsou přizpůsobovány modelu státní maturity. V průběhu svého studia si tak mohou studenti vyzkoušet de facto maturitu nanečisto v ročnících kvarty a septimy. Co všechno obnáší příprava na souhrnnou písemnou i ústní zkoušku za delší než roční studijní období, jak probíhá losování otázek, příprava na „potítku“, jak se mají při zkouškách chovat, pohybovat se po učebně a jak komunikovat se zkušební komisí.  Současně se studenti připravují na zátěžové situace, které je při skládání maturitní zkoušky a přípravy na ní mohou zaskočit. Na vlastní kůži si tak vyzkouší, co s nimi může udělat i tréma a hlavně jak při takové situaci postupovat.

Asi všichni známe situace, kdy si zkoušený na potítku bezprostředně nevybaví odpovědi na vylosovanou otázku.  Strach ze selhání pak spustí lavinu dalšího zmatkování, úzkosti a neschopnosti přemýšlet, které končí slovy: Měl jsem okno. Bohužel z praxe známe případy, kdy i velmi dobří studenti zátěžovou situaci nezvládli. Hodnocení maturitní zkoušky pak nebylo veselé. A protože štěstí přeje připraveným, je žádoucí si vyzkoušet všechny faktory, které výsledek maturity ovlivňují. Pro studenty je to zkušenost, kterou jinde nenajdou. 14. 2. 2018 ke svým  prvním zkouškám před zkušební komisi nastoupili žáci kvarty nižšího stupně víceletého gymnázia (9. ročník základního vzdělávání). 15. 2. 2018 na ně navázali studenti septimy, které zkoušky skládají již podruhé.  Zkoušky jsou nástrojem měření učebních výsledků v uzlových bodech docházky na víceletém gymnáziu. Studenti nemají od primy do maturity v podstatě jinou zpětnou vazbu a motivaci, než jsou výsledné známky na vysvědčení. I proto jsou zkoušky uprostřed studia přínosem. Studenti kvarty mají tři povinné (český a cizí jazyk, matematika). Studenti septimy mají ještě dva volitelné předměty jako přípravu na profilovou část maturitní zkoušky. Utilitární zkouška má písemnou a ústní část. Ta je povinná z českého, z cizího jazyka a z matematiky. Klasifikaci za daný předmět schvaluje zkušební komise hlasováním. O vykonání utilitární zkoušky obdrží studenti certifikáty. Po ukončení zkoušek je důležitá zpětná vazba.  Studenti s učiteli společně vyhodnotí výsledky, co se povedlo, co je zapotřebí zlepšit a jak. Na jaké úrovni jsou jejich komunikativní dovednosti, znalosti a schopnost aplikovat učivo.

Velké nadšení studenti se skládáním malých maturit v průběhu studia samozřejmě nesdílí. Je to příprava navíc. Bezprostředně po zkouškách však tuto zkušenost často oceňují obecně slovy: „měl/a jsem trému, ale bylo dobré si maturitu nanečisto vyzkoušet“. Většina našich absolventů zhodnotila projekt maturit nanečisto pozitivně. Průběžné zpracování maturitních okruhů, ucelené opakování si látky z předešlých ročníků, praktické zkušenosti s průběhem a organizací zkoušek jim u zkoušek z dospělosti přišly vhod.