Dne 23. 03. 2018 se v naší škole konala prezentace a workshop na téma Mezikulturní vzdělávání, který pro nás uspořádala organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
Obsah je tvořen podle cílů průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova z Rámcového vzdělávacího programu. Samotný obsah prezentace a workshopu sloužil k tomu, aby žáci mohli najít odpovědi na otázky jako například Co to je kultura a její projevy?, Jaké jsou kulturní rozdíly ve společnosti? 

Dále pracovnice organizace představily možnosti mezikulturního vzdělávání na střední škole. Poté proběhla prezentace zahraničního studenta, který přijel do ČR na výměnný program beseda s tímto studentem. Poté se diskutovalo o výhodách dobrovolnictví v dnešní době.

Prezentace a workshop trvaly 90 minut. Beseda se studentem probíhala v anglickém jazyce.