Vyhodnocení maturitních zkoušek, školní rok 2017 – 2018 (jarní termín)
Čistá úspěšnost u písemných částí státních maturitních zkoušek:    100 %
Čistá úspěšnost u ústních státních částí a profilových částí maturitních zkoušek: 86 %
Celková čistá úspěšnost: 86 %
Studenti, kteří nebyli v jarním termínu úspěšní, neprospěli pouze v jedné části maturitní zkoušky.

Celkové vyhodnocení maturitních zkoušek, školní rok 2016 – 2017 (jarní a podzimní termíny)
Čistá úspěšnost u písemných částí státních maturitních zkoušek:    95 %
Čistá úspěšnost u ústních státních částí a profilových částí maturitních zkoušek: 100 %
Celková čistá úspěšnost: 95 %

Celkové vyhodnocení maturitních zkoušek, školní rok 2015 – 2016 (jarní a podzimní termíny)
Čistá úspěšnost u písemných částí státních maturitních zkoušek:    90 %
Čistá úspěšnost u ústních státních částí a profilových částí maturitních zkoušek: 90 %
Celková čistá úspěšnost: 90 %