V elektronickém systému Bakalář v původní aplikaci jsou zpřístupněny rozvrhy na školní rok 2018-2019. Na jejich převedení do nové aplikace NEXt se pracuje.

Dopolední výuka začíná v 8:20 (první vyučovací hodina), končí nejpozději ve 13:35 hodin (šestá vyučovací hodina). Odpolední výuka končí podle zadaných výukových bloků ve variantách: 14:20; 15:05 a nejpozději v 15:55 hodin.

0-tá vyučovací hodina ( u volitelných seminářů ) začíná v 7:30 a končí v 8:15.

Každý sudý týden v měsíci je od 7:45 do 8:15 hodin.

Předmět KJS je nepovinný předmět.