Vážení rodiče a žáci,

žádáme všechny zákonné zástupce nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků/zletilé žáky o vyplnění přiloženého formuláře. Vyplněné formuláře, případně příspěvek na občerstvení ve výši 30,-Kč (kdo přijde i večer) odevzdejte do středy 12. 9. 2018 třídním učitelům.

Kdo bude chtít přespat ve škole ze 14. na 15.9.2018 (sobota), musí mít svůj vlastní spacák, karimatku a věci – hygienické potřeby (kartáček na zuby apod.)

Na nástěnce v hlavní chodbě máte vypsané „dílny“ (včera se po vyvěšení strhl u nástěnky lítý boj). Kdo ještě nejste přihlášen, do středy tak rychle učiňte.

Stylové oblečení na celé dopoledne vítáno.

Velký Gatsby se těší