To temnotou zlo se živí,
to temnotou se šíří,
to k vašim duším míří,
to k vašim duším míří…
Halloween na GJAK 2. – 3. 11. 2018 – program je v příloze. Studenti, kteří se této projektové noci zúčastní, musí mít potvrzenu účast svými zákonnými zástupci – v Bakalářích – v modulu ANKETY. 
Zde rodiče vyberou nejpozději do 2. 11. 2018 do 16:00 hodin jednu ze tří možností:

1) Mé dítě se zúčastní celého programu až do 3. 11. 2018 do 8:30 hodin.
2) Mé dítě se zúčastní  pouze večerního programu a ve 23:00 hodin si ho vyzvednu v budově školy
3) Mé dítě se akce nezúčastní
Kdo bude ve škole spát, nezapomene karimatku, spacák a polštářek. Všichni si vezmou dostatek pití, velkou svačinu ( táborák a vuřty ani jiné pamlsky a jídlo nebudou). Snídaně bude zajištěna.