V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 671/2006 Sb., o přijímacím řízení ředitelka Gymnázia Jana Amose Komenského s.r.o. Mgr. Bc. Jaroslava Turková stanovuje tato kritéria přijímacího řízení a organizaci přijímacího řízení pro přijetí ke studiu obor 79-41-K/81 gymnázium všeobecné osmileté pro uchazeče z 9., 8., 7 a 6. třídy ZŠ do odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Kritéria  přijímacího řízení a přihláška ke studiu jsou v příloze.