V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2066 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání ředitelka Gymnázia Jana Amose Komenského s.r.o. Mgr. Bc. Jaroslava Turková stanovuje tato kritéria přijímacího řízení a organizaci přijímacího řízení pro přijetí ke studiu obor 79-41-K/81 gymnázium všeobecné osmileté.

Kritéria přijetí a přihláška ke studiu v příloze.