V didaktických testech z českého jazyka, z cizích jazyků i matematiky naši maturanti uspěli všichni. Blahopřejeme