Blahopřejeme našim maturantům!!! 🙂 Všechny části ústních maturitních zkoušek zvládli  všichni velice úspěšně. Mnohé výkony byly doopravdy excelentní. Předsedkyně maturitní komise ze střední školy v Mostě (jmenovaná OŠMT Krajského úřadu Ústeckého kraje) celkově vyhodnotila výkony maturantů jako nadprůměrné. Když se v kanceláři loučila, připomínala mi, abychom ještě jednou pochválili a ocenili výsledky a vystupování maturantů včetně velmi příjemného osobního prostředí ve škole v průběhu celých zkoušek.  Zapochybovala, jestli Vás na závěr dostatečně pochválila a ocenila.
I já děkuji všem, kteří se byť maličkostí spolupodíleli na úžasné atmosféře v průběhu celých maturit od 11. 4. 2019 do 28. 5. 2019. Vážím si Vás 🙂

Zvláště děkuji a oceňuji práci třídní učitelky Elišky Takáčové a kolegů učitelů, kteří maturanty ke zkoušce z dospělosti tak výborně připravili. Díky také kolegům, kteří maturanty neučili, ale zajišťovali hladkých chod celých maturit organizačně. Děkuji také provozním zaměstnancům za vytvořené zázemí, úklid a přípravu.

No a velmi letos oceňuji chování a jednání všech studentů školy, kteří v průběhu maturitních zkoušek (pokud tedy byli ve škole 🙂 ) dodržovali stanovená pravidla hry a chovali se velmi ohleduplně a slušně.

Celkové výsledky:

  • Ústní zkoušky maturit státní části český jazyk 100 % úspěšnost
  • Ústní zkoušky maturit státní části cizí jazyk  100 % úspěšnost
  • Ústní zkoušky maturit profilových částí

100 %úspěšnost  (CJL,ANJ,ICT, DEJ,GEO, ZSV,CHE,BIO)

  • Didaktické testy státní část český jazyk              

100 % úspěšnost

  • Didaktické testy státní část cizí jazyk

100 % úspěšnost

  • Didaktické testy matematika

100 % úspěšnost

  • Písemné práce státní části sloh český jazyk

92 % úspěšnost

  • Písemné práce státní části sloh cizí jazyk

100 % úspěšnost