Dubské gymnázium patří k nejlepším školám v kraji. Pro zájemce o studium pořádalo den otevřených dveří.

http://www.e-teplicko.cz/zpravy/teplice/211084-studenti-gymnazia-spoluvytvareji-program-vyuky-i-mimoskolnich-aktivit