Vážení rodiče, milí studenti,
zatím pouze podle mediálních zpráv Bezpečnostní rada státu dnes 10. 3. 2020 od 18:00 hodin ruší výuku na všech ZŠ, SŠ, VŠ v ČR volno z důvodu prevence šíření COVID 19. Bohužel jsme do této chvíle nedostali žádnou oficiální zprávu a pokyny ani z ministerstva, ani z vlády a ani z kraje. Prosím Vás, sledujte pravidelně elektronický systém Bakalář včetně elektronického systému Nástěnek. Zde budou umísťovány aktuální informace, případné úkoly a učivo pro studenty. Dnes ať si všichni studenti vyklidí skříňky a odnesou si všechny věci domů/hlavně učebnice a sešity. I pro případ celoplošné dezinfekce školy.
Studenti dnes byli poučeni o bezpečném chování v průběhu zrušené výuky ve škole svými třídními učiteli. Děkuji a hezký den J. Turková