V Dubí dne 24. 03. 2020

 

Studenti, kteří neodevzdali (nesplnili/neodeslali, odeslali pozdě) zadaný úkol ve stanoveném termínu v období od 12. 3. 2020, a na základě toho mají nyní v Bakalářích v průběžné klasifikace hodnocení symbolem „A“, mají znovu možnost vypracovaný úkol odeslat do neděle 29. 3. 2020.

 

Máte jedinečnou a poslední možnost, jak si „A“ doplnit.

  1. Žáci, kteří ve druhém pololetí školního roku 2019 – 2020 budou mít ve svém průběžném hodnocení symbol „A“, budou podle situace po příchodu do školy přezkoušeni ústně či písemně.
  2. Pokud bude mít žák více „A“ v jednom předmětu, může být za druhé pololetí v daném předmětu neklasifikován a bude konat souhrnnou zkoušku poslední týden v srpnu 2020.
  3. Pravidla jsou stanovena v Klasifikační řádu GJAK, výjimky hodny zvláštního zřetele v této situaci bude schvalovat pedagogická rada.

 

Klasifikaci za 2. pololetí 2019 – 2020 Vám uzavřít musíme.  Já vím, že to není jednoduché. A asi také nebude. Kdyby měl někdo z Vás závažné důvody, proč úkoly nemůže plnit (technické vybavení doma, připojení k Netu, nemoc nebo jiné vážné důvody), dejte zprávu třídnímu učiteli.  Najdeme náhradní způsob domácí přípravy.

 

Pokud ani do 29. 3. 2020 nesplněné úkoly neodevzdáte, zůstane Vám v průběžné klasifikaci symbol „A“. Bude na jednotlivých vyučujících, jestli Vám dodatečně úkol oznámkuje nebo pouze symbol „A“ změní za symbol „X“.

 

Od 30. 3. 2020 již „najíždíme na trochu nový systém“ domácího vzdělávání a obdobná „amnestie“ na doplnění nesplněných úkolů již udělena nebude.

 

Věřím, že těm, kteří začátek z nějakých důvodů nezvládli/nestihli/byli nemocní aj., tato „amnestie“ pomůže.

Je to na Vás a máte naši důvěru 🙂 Hezký den  J.Turková