Vážení rodiče, milí žáci,

někteří naši absolventi (studenti VŠ nejen PF) se nám nabídli pomoc Vašim dětem s individuální domácí přípravou – doučováním, procvičováním. Současně kolegyně oslovily studenty PF UJEP, kteří u nás měli konat pedagogickou praxi. Pomoc by se týkala žáků, kteří domácí přípravu zatím zvládají z různých příčin s obtížemi. Na poradě 6. 4. 2020 jsme se s kolegy dohodli, že individuální nebo skupinové konzultace by probíhaly v předmětech český jazyk, anglický a německý jazyk, matematika pro žáky na nižším stupni gymnázia.  Pravděpodobně by byla využita komunikace prostřednictvím aplikace Skype  (pro jedno max. čtyři děti) nebo Zoom (videokonference pro větší skupinu dětí).

V případě Vašeho zájmu bude nutné vytvořit funkční a přesná pravidla „hry“ pro všechny strany.  Proto musíme udělat průzkum:

  1. kolik dětí by mělo zájem
  2. v jakých předmětech
  3. jakou aplikaci může Vaše dítě ke konzultacím/doučování/procvičování doma použít.

Prosím Vás o vyplnění Ankety v Bakalářích, abychom mohli po Velikonocích podle Vaše zájmu realizovat postupné kroky k zajištění této nabídky.

Našim absolventům moc děkujeme a těšíme se na spolupráci, tentokrát na „stejné straně barikády“. Moc děkuji a hezký den

 

J. Turková

V Dubí dne 9. 4. 2020