Milí maturanti, v elektronickém systému Bakalář (dále jen ESB) máte: pokyny a manuály na další období, přehled a informace k blokům konzultací a podmínkám i hygienickým požadavkům při Vaší fyzické přítomnosti ve škole, harmonogram konání jednotlivých písemných i ústních částí maturitních zkoušek. Na bloky individuálních konzultací s Vaší přítomností ve škole včetně online výukových hodin se ve stanovených termínech závazně přihlašujte v ESB – Ankety. O termínech a podmínkách dalšího vzdělávání k úspěšnému složení maturitní zkoušky už máme jasno.

 

Karty jsou rozdány 🙂

Tak hodně štěstí