Vážení rodiče, studenti a kolegové.

V elektronickém systému Bakalář – „Plánu akcí“ jsou zadány všechny akce, které jsou zatím v dikci platných právních předpisů potvrzené: zadávání domácí přípravy, pedagogické porady, přijímačky, školní didaktické testy, státní didaktické testy maturitní zkoušky, termíny uzavírání klasifikace pro jednotlivé ročníky, ukončení školního roku k 26.6.2020, maturitní zkoušky 29. a 30.6.2020.

Hezký den J.Turková