Vážení rodiče, milí studenti,
prosím Vás o vyplnění Ankety, zda a v jakém rozsahu výuky se Vaše dítě zúčastní za osobní přítomnosti naplánovaných aktivit ve škole od 3. 6. 2020. Viz předešlá zpráva a zprávy na Nástěnkách.
– Žáci se nemusí bát, že se na ně „vrhneme“ s písemkami, zkoušením a kontrolou všech výpisků v sešitech od 11. 3. 2020.
– Chceme s nimi být v sociálním kontaktu a v hodinách zjistit, co se naučili, procvičit a dovysvětlit učivo. Abychom se mohli s případným prodloužením opakování na začátku nového školního roku a aktualizací či úpravou učebních plánů připravit na září 2020.
V Anketách jsou připraveny dvě varianty, dostali jste rozdělení výuky na měsíc červen i „nástřel“ rozvrhu:
Varianta A: Přítomnost žáka celý pracovní týden. S výukou pedagogů v určených dnech a aktivitami v ostatních dnech pod vedením asistentů pedagoga. I zde budou podle možností a vytíženosti přítomni vyučující a budou s dětmi procvičovat probrané učivo  během distanční výuky.
Varianta B: Přítomnost žáka ve škole pouze v určených  dnech s výukou učitelů.
Prosím Vás o včasné vyplnění ankety, abychom mohli vše organizačně a personálně (hlavně rozvrh) včas a dobře připravit. Děkuji.
Současně upozorňuji, že ve čtvrtek nepůjdou v průběhu dne Bak​aláři. Budeme přecházet na jiného poskytovatele internetové služby a děti budou mít ve škole rychlejší net i wifi. Proto si stáhněte úkoly a domácí přípravu na tento týden včas.
Hezký zbytek neděle a příjemné dny J.Turková