Do školy se vrátil život, radost a společné učení. Nezahálíme…

 

Vážení rodiče a milí studenti,
v přílohám posílám kompletní týdenní rozvrhy blokové výuky a vzdělávacích aktivit pro žáky nižšího i vyššího stupně gymnázia, včetně konzultací pro maturanty. Nebylo to jednoduché sestavování a kombinace při všech stanovených přísných hygienických podmínkách. Ale povedlo se.  K výuce ve škole se celkem přihlásilo 72,89 % studentů. Super. Pro studenty,  kteří se z vážných zdravotních důvodů nebo jiných důvodů nemohou blokové výuky nebo vzdělávacích aktivit osobně účastnit, budou zadávány průběžně podle blokové výuky domácí úkoly a příprava jako v předešlém období na Nástěnku třídy v ESB. V některých skupinách včetně blokové výuky jsou volná poslední místa pro Ty, kteří by se ještě chtěli do výuky zapojit. Podmínkou je však zpráva k mým rukám do Bakalářů nejpozději do neděle 7.6.2020 do 16:00 hodin. Pokud by počet žáků ve skupinách převýšil pravidlo: „jeden žák – jedna lavice“, bohužel bych vaší žádosti nemohla vyhovět.  Tuto možnost by měli využít hlavně studenti, kteří ve 2. pololetí vykazovali vyšší počet hodnocení „A“. Je to na Vás. Výjimky hodny zvláštního zřetele budeme posuzovat až na pedagogické poradě dne 23. 6. 2020. Žádost o výjimku můžete poslat dne 22. 6. 2020. Do pátku 19. 6. 2020 probíhá bloková výuka a vzdělávací aktivity ve škole a výuka na dálku v celém rozsahu.

 

Všechny hodiny jsou zajištěny jednotlivými vyučujícími, JEJICH PRÁCE A NASAZENÍ  SI VELICE VÁŽÍM A SMEKÁMPŘÍŠTÍ TÝDEN (OD 15.6.2020 BUDE ROZVRH DLE POŽADAVKŮ UČITELŮ AKTUALIZOVÁN, ABY MOHLA BÝT ŘÁDNĚ UZAVŘENA KLASIFIKACE VE VŠECH PŘEDMĚTECH. Prázdniny ještě nejsou, i když se na ně určitě již všichni moc těšíme.  V tomto týdnu všechny přítomné studenty ve škole moc chválím. Byla tady moc příjemná, pracovní a pohodová atmosféra.

 

Děkuji a hezký víkend J.Turková