NO, A ABY TOHO NEBYLO MÁLO ! V měsíci červnu při realizaci státních částí maturitních zkoušek, probíhajících vzdělávacích aktivitách, blokové výuky, distanční výuky i pravidelných konzultacích s maturanty, při uzavírání klasifikace a přípravě na nový školní rok ….BLAHOPŘEJI MOC SVÝM KOLEGŮM, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ UKONČILI ZÁVĚREČNÝMI ZKOUŠKAMI 🙂

 

– specializační studium výchovného poradenství na UJEP Ústí nad Labem – Mgr. E. Takáčová;

– doplňující pedagogické studium na UJEP Ústí nad Labem – Ing. Bratt a Mgr. D.Franc;

A státní závěrečné zkoušky dnes úspěšně zvládla na VŠ Praha – učitelství anglického jazyka – D.Randáčková.

 

KLOBOUK DOLŮ A VELIKÉ BLAHOPŘÁNÍ ZA NÁS ZA VŠECHNY.

J.Turková