Hodnocení rodičů letošního absolventa:

Vážená paní učitelko Eliško Takáčová,
mrzí nás, že jsme se z důvodu dovolené nemohli zúčastnit předávání maturitních vysvědčení. Chtěli bychom tedy alespoň touto formou poděkovat za Vaší práci a přístup, které velmi oceňujeme.
Za hlavní benefit Gymnázia J. A. Komenského považujeme individuální přístup ke studentům. Pedagogové se snaží rozvíjet především silné stránky osobnosti studentů bez zbytečného zdůrazňování jejich slabých stránek, jak je tomu zvykem na řadě jiných škol. Touto filozofií, v našem školství zatím bohužel ojedinělou, pomáhá gymnázium budovat formujícím se osobnostem mladých lidí zdravé sebevědomí, které je pro jejich život v dnešní době tak důležité.
Jsme velmi rádi, že náš syn mohl studovat v atmosféře dubského gymnázia. Jeho sny a plány do budoucna neztroskotaly na osobních ambicích pedagogů, ale naopak kromě nezbytných vědomostí získal také patřičnou sebedůvěru k další cestě životem.

MUDr. Aleš a Dana Čechovi

Hodnocení absolventa školy z roku 2019:

Od 3 do 6 let jsem navštěvoval menší mateřskou školu s rodinným prostředím, na kterou rád vzpomínám. Poté následoval nástup na “prestižní” základní školu. “Prestižní” v uvozovkách, protože to spočívalo hlavně ve velmi přísném, někdy až hrubém jednání se žáky. A tak se u mě po čase začaly objevovat psychosomatické potíže v podobě atopického ekzému, zvracení apod. Vydržet to až do deváté třídy základní školy přišlo zbytečné mně i mé matce. Tak jsme učinili společné rozhodnutí, že přestoupím na malé soukromé gymnázium do Dubí u Teplic. Bylo to gymnázium s férovým přístupem z obou stran a krásnou přátelskou atmosférou.  Zde jsem v roce 2019 i úspěšně odmaturoval. I přes to, že jsem byl ve škole velmi spokojený, občas mi v dobrém prospěchu překážela má lenost a tvrdohlavost. Skvělé vedení školy a učitelský tým mně však v průběhu let naučily, že se vzdělávám  zejména pro sebe a pro svůj vlastní rozvoj. Tím všichni posunuli moji motivaci jiným směrem.  Za uplatňovaný individuální přístup, podporu a přátelskou atmosféru  jsem vděčný.  Myslím si, že by měly být dopřávány každému studentovi.  Pro mé velké překvapení jsem odmaturoval  s vyznamenáním. To  pro mne bylo zásadní, protože mi to dodalo sebevědomí v oblasti dalšího studia. M. B., 2019

Část životopisu, jako přílohy k přihlášce na vysokou školu našeho absolventa (rok 2019)