Na Gymnáziu Jana Amose Komenského v Dubí probíhají přípravy na nový školní rok bez obav z navazování na distanční výuku v období uzavření škol. Jarní distanční vzdělávání zde probíhalo velmi intenzivně, zapojila se do něj drtivá většina žáků. Učitelé si chválí výbornou spolupráci s dětmi i rodiči. V červnu se pak téměř 80% žáků vrátilo do lavic k běžné výuce a výukovým aktivitám. V září se nemusíme vracet ke zjišťování a ověřování  znalostí žáků z období distanční výuky.  Učební plány jsou  již aktualizovány a připraveny v návaznosti  na distanční  i výuku  v červnu 2020.

Škola získala během prázdnin dva nové projekty, v jejichž rámci vzniká nová školní knihovna, čtenářská dílna a školní klub. Dále dojde k posílení spolupráce se žáky v oblasti kariérového poradenství. V učebně ICT jsou novější  počítače se systémem Windows 10,   k instalaci se na chodby připravuje nové výkonnější wifi připojení.  Více než polovina učeben je nově vymalována.

Na žáky se po prázdninách moc těšíme a i přes nově nastavená epidemiologická opatření věříme, že se nový školní rok rozběhne jako obvykle v pohodové atmosféře a dobré náladě.

E. Takáčová