Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ (ÚK IKAP A2)

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

 

Dne 21.9. 2020 navštívili žáci naší školy rašeliniště a vlastivědné muzeum na Božím Daru. Škola využila činnosti v projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji (ÚK IKAP A 2), ze kterého byla žákům plně financována doprava. Exkurze se zúčastnily celkem 4 třídy: prima, tercie, kvarta a septima.

Projektová aktivita žáků byla zaměřena na terénní výuku zeměpisu, geografie, geologie včetně přírodopisu a biologie. Naučná stezka rašeliništěm nám prostřednictvím informačních tabulí poskytla informace z oblasti životního prostředí, přírodních a kulturních krajinných složek a prvků. Každá třída dostala téma, na které se zaměřila a následně bude prezentovat ostatním spolužákům. Z exkurze se připravuje zajímavá vědomostní soutěž.

V závěru exkurze jsme navštívili místní muzeum, jehož expozice představuje historii Božího Daru a lokální zajímavosti (krušnohorské minerály, selská jizba s předměty denní potřeby minulých století, model rozhledny na Klínovci a na Fichtelbergu, věci potřebné k dolování nerostného bohatství a těžbě rašeliny, vánoční betlémy).

Simona Šternbergová (septima)