Vážení rodiče a milí žáci,
zatím jsme nedostali žádné oficiální pokyny ani z Vlády a ani z MŠMT, ale ….. MY JSME PŘIPRAVENI​ 🙂
Od zítřka 14. 10. 2020 bude zahájena distanční výuka ​pro celou školu.
Vše potřebné jsem se snažila zapsat do nového Pokynu ŘŠ čj.10/2020.
Navíc ( a to je novinka i pro vyšší stupeň gymnázia) jsme sjednotili způsob odesílání domácích úkolů v elektronické verzi. Vše je v „pokynu“ a také v příloze/metodice, kterou zpracoval Ing. Bratt a Mgr. Fišerová.
Distanční výuka nebude organizována v týdenních cyklech jako v období 3-6/2020, ale podle rozpisu platného rozvrhu. 
Škola může nabídnout k dispozici několik školních tabletů pro žáky, kteří nemají možnost zpracovávat úkoly na PC. Na základě žádosti zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků prostřednictvím odeslané zprávy v Bakalářích Vám tablet připravíme a můžete si ho (zákonní zástupci) vyzvednout  proti zápůjčnímu lístku v dohodnutou dobu ve škole.
Držte se,  hodně optimismu, pohody a PEVNÉ ZDRAVÍ. 
J.Turková 


Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život.“ —  John Lennon

 

Pokyn ŘŠ čj.10/2020