Dubí – Těsně před tím, než se zavřely školy a výuka žáků přešla na distanční formu studia, podařilo se pedagogickému sboru Gymnázia Jana Amose Komenského v Dubí dokončit zajímavý projekt. Vytvoření nové knihovny v patře školy, kterou vedení gymnázia částečně financovalo z dotačního projektu Šablony II. Práce probíhaly už od období letních prázdnin a jak by k počinu učitelského sboru prohlásil Cicero: „Pokud máte zahradu a knihovnu, máte vše, co potřebujete.“ Dubské gymnázium tak může dnes svým studentům nabídnout obojí.

 

 

„Knihy jsme zajišťovali z různých zdrojů,“ informuje ředitelka školy Jaroslava Turková. Jednalo se podle ní o vyřazené tituly z knihoven, část knižní nabídky pochází z různých burz a velké množství knih poskytla gymnáziu dokonce Obec Proboštov. „Šlo o část daru, který věnovala obci do jejich nové knihovny jedna z místních obyvatelek. Velký dík za rozšíření nabídky knih v gymnazijní knihovně proto patří i starostce Proboštova Janě Čermákové.“

 

Dokončená knihovna dnes čítá více než 300 děl české a 250 děl světové literatury, včetně cizojazyčných publikací. Na policích, volně rozmístěných po škole, pak objevíme knihy, které do knihovny nebyly zařazené. Police fungují na principu knihobudek. To znamená, že si každý může knihu vzít, po přečtení ji buď vrátit, případně přidat některou ze svých knih, kterou už přečetl.

 

Provoz nové školní knihovny budou zajišťovat sami žáci. Vedení školy počítá se dvěma dobrovolníky ze septimy, kteří získají od školy počítač k online evidenci výpůjček. Knihovnu v letošním roce doplní ještě nová aktivita, kterou bude otevření knižního klubu. Prostor, kde se budou pravidelně scházet žáci s vyučujícími českého jazyka.

 

„Programem těchto schůzek bude tvořivá práce s knihami a texty, výměna čtenářských zkušeností, autorská tvorba na základě četby, případně nácvik divadelních představení. To celé v příjemné atmosféře s šálkem kávy, případně čaje. Pevně věříme, že se žáci budou moci co nejdříve vrátit do školy a čtenářský klub zahájí svoji činnost. Pokud ne, budeme uvažovat o zavedení jeho distanční podoby,“ uzavírá k novince ředitelka školy.

 

Původní článek vyšel na webu e-teplicko.cz.