Na Gymnáziu Jana Amose Komenského v Dubí na klid a nudu stojatých vod nenarazíte nejspíš nikdy. Těsně před zahájením plné distanční výuky vznikla na škole zcela nová knihovna, částečně financovaná z projektu Šablony II pro střední školy. Škola přes prázdniny zajišťovala knihy z různých zdrojů, zejména se jednalo o vyřazené knihy z knihoven a burzy knih. Značnou část titulů poskytla také Obec Proboštov, která škole přenechala část knih věnovaných jednou z obyvatelek. Ve finální podobě čítá nová knihovna přes 300 děl české a přes 250 děl světové literatury, včetně cizojazyčných publikací. Knihy, které nebyly do školní knihovny zařazeny, jsou žákům volně k dispozici v policích rozmístěných po škole. Tyto volně přístupné police fungují jako „knihobudky“. Každý si tam může libovolnou knihu vzít, případně tam libovolnou knihu přidat. Provoz knihovny budou do budoucna zajišťovat sami žáci. Aktuálně počítá škola se dvěma dobrovolníky ze septimy. Ti dostanou k dispozici počítač určený k evidenci výpůjček. Knihovna je však pouze výchozím bodem k větším plánům. V letošním roce chce gymnázium vybudovat ještě knižní klub. Jedná se v podstatě o pravidelné schůzky žáků a vyučujících češtiny. Na těchto schůzkách budou žáci tvořivě pracovat s knihami a texty, vyměňovat si čtenářské zkušenosti, psát na základě četby vlastní texty, případně nacvičovat divadelní představení. To celé v příjemné atmosféře s šálkem kávy, případně čaje. Pevně věříme, že se budou moci žáci co nejdříve vrátit do školy a čtenářský klub zahájí svou činnost. Pokud ne, určitě by stálo za úvahu zavést distanční podobu čtenářského klubu.

 

Mgr. Eliška Takáčová, Gymnázium Dubí