COVID-19 od 5. října změnil režim sportovních činností v rámci tělocviku i na dubském gymnáziu.  Bez váhání jsme se pustili do objevování kouzel Geocanchingu – mezinárodní hry na pomezí sportu a turistiky. Studenti se rázem změnili v kačery (používané označení hráče z anglického pojmu cacher) a georobůtky (označení pro děti). S použitím navigačního globálního družicového polohového systému jsme hledali skrytou schránku cache (česky keš, keška), o níž jsme znali její zeměpisné souřadnice. Vyráželi jsme od budovy gymnázia z ulice Bystřická k odlovu konkrétní kešky, která je publikovaná na webu Geocaching.com americké společnosti Groundspeak. S použitím navigace v chytrém telefonu jsme svižnou chůzí vystoupali až na Mlýnský vrch, kde úspěšní kačeři kešku aliaz poklad objevili a zapsali se do logbooku (deníku). Georobůtci s údivem komentovali překvapení v kešce v podobě tzv. kinderbordelu (drobné hračky). Kešku jsme opět uschovali a zamaskovali pro ostatní kačery. S nadšením jsme se vraceli přes Běhánky zpět ke škole. Celkový okruh cca 7 km se značným převýšením i hledáním kešky jsme zvládli do 75 minut. U školy byli nejlepší kačeři oceněni potleskem. V průběhu současné distanční výuky tělesné výchovy studenti sami vyrábí kešky, hledají zajímavá místa v okolí svého bydliště a určují souřadnice pro její uložení. Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá, a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu keše (listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Keše se ale umisťují i do míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením pokladu spojen. V současnosti (rok 2020) existují přibližně 3 miliony keší ve 191 zemích světa, na všech kontinentech, včetně Antarktidy.  A mezi nimi je také keška z města Dubí.

 

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, Gymnázium Dubí