Vážení rodiče, milí kolegové a studenti,

v přílohách posílám:

  1.  Aktualizovaný Pokyn ŘŠ č.j. 11/2020 k pokračování distanční výuky pro nižší i vyšší stupeň gymnázia podle aktuálních opatření Vlády ČR s účinností ode dne 2.11. 2020 od 0:00 hodin do odvolání.
  2. Přílohu č. 1 – Manuál k elektronickému zadávání, zpracování, odesílání a hodnocení domácích úkolů v BAKA pro žáky i učitele
  3. Přílohu č. 2 – Manuál k hodnocení domácích úkolů

 Prosím, přečtěte si tyto dokumenty pečlivě.  Někteří studenti mají zbytečně horší hodnocení, protože úkol správně neodešlou, nepřečtou si cíl hodiny a text k zadání úkolu na E Nástěnce. Navíc mnozí učitelé píší k úkolu zpětnou vazbu s hodnocením nebo připomínky a pošlou úkol zpět studentovi k doplnění. Některý student si však zprávu u domácího úkolu nepřečte a přichází tak o potřebnou zpětnou vazbu. Je doopravdy nutné pravidelně ráno dle rozvrhu sledovat E Nástěnku a sekci Výuka – Domácí úkoly, následně dodržovat systém „vlaštovek“, „otevřených a uzavřených obálek“, termínů a příloh jednotlivých úkolů.

Nově:

  1. jsme do rozvrhu zanesli pravidelné týdenní třídnické online hodiny, abychom měli pravidelnou zpětnou vazbu se studenty-co se daří a co méně, kde je problém a jak ho nejlépe odstranit,
  2. dostanou studenti na E Nástěnku od svého třídního učitele přehled pravidelných online vyučovacích hodin v jednotlivých dnech v týdnu,
  3. ​neúčast studenta na online výuce musí být řádně omluvena (BAKA web – Omluvenky).

Víme, že situace je složitá pro nás všechny.  Určitě nastávají problémy s online hodinami v těch rodinách, kde je více sourozenců a z domova online pracují i rodiče. Proto jsme se snažili vytvořit systém stálých online hodin pro naše studenty, abyste si doma společně mohli nastavit organizaci jednotlivých dnů. Další online hodiny budou přidávány 48 hodin předem na E Nástěnku podle aktuálních potřeb studentů i učitelů.
Není to jednoduché ani pro naše kolegyně (učitelky a asistentky pedagoga), které mají doma děti (sourozence nebo prvňáčky) na 1. stupni ZŠ. Ve chvíli, kdy jim škola jejich dětí změní rozvrh online hodin, sesype se i náš systém jako domeček z karet. Kolegyně by mohly legitimně přejít na „OŠČ – tzv. ošetřovačku“ a věnovat se svým dětem. Jejich distanční výuka pro Vaše děti by nemohla být ale ani suplovaná. S celou situací se perou statečně. Já si jejich práce moc vážím.  Velice si také vážím spolupráce Vás – rodičů, prarodičů i pěstounů a moc Vám děkuji.

 

V pátek 6. 11. 2020 Vám všem bude na E Nástěnku umístěn dotazník k hodnocení distanční výuky na naší škole. Prosím Vás o jeho vyplnění a případné další náměty. Moc děkuji.

 

Přeji Vám všem a Vašim blízkým mnoho zdraví, pohody, štěstí a zachovejme si optimismus. Společně to zvládneme. Prostě musíme 🙂 Hezký den J. Turková