Vážení rodiče a milí studenti,

skočilo 1. pololetí školního roku 2020-2021. Nebylo lehké pro Vás ani pro nás. Zvládli jsme to! Určitě bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci. V Bakalářích od 28.1.2021 v sekci Klasifikace – Pololetní klasifikace máte zpřístupněno výsledné hodnocení za 1. pololetí. Dále v sekci Výchovná opatření jsou zveřejněny pochvaly (třídního učitele nebo ředitele školy) nebo jiná kázeňská opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele nebo ředitele školy). Ale pochvaly opět zvítězily 🙂 Při našem klasickém legitimním hodnocení žáků v ČR „známkami“ je velmi dobré si uvědomit, že hodnocení výsledků dětí zachycuje jenom zhoršování. Základnou je historicky stanovena „jednička“. „Hraje se tím hra“, v čem všem je dítě horší. Pokud žák získá hodnocení „chvalitebný, dobrý aj.“ – je to stupnice, o kolik je dítě horší od vynikajícího výkonu. Asi by bylo lepší určit jako výchozí bod střední hodnotu – hodnocení „dobrý“ – průměr. Synonymum slova DOBRÝ je např.: řádný, ušlechtilý, náležitý, dovedný, schopný, hodnotný, kvalitní, správný… A vše, co je lepší než „dobré“, je chvályhodné a vynikající, vše, co je horší je dostatečné nebo nedostatečné. I z této filozofie můžete při hodnocení dětí nejen za 1. pololetí vycházet. Děkuji moc i svým kolegům za odvedenou poctivou práci a nasazení. Užijte si všichni krásné pololetní prázdniny a hodně zdraví J. Turková