Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

obdrželi jsme Vaši přihlášky ke studiu a posíláme Vám informace k přijímacímu řízení do primy nebo kvinty osmiletého Gymnázia Jana Amose Komenského s.r.o., se sídlem Bystřická 275/27, Dubí u Teplic.

 

Každý uchazeč obdrží v těchto dnech prostřednictvím doporučeného dopisu a emailové adresy (pokud jste ji uvedli na přihlášce) své osobní číslo/evidenční číslo přihlášky pro účely přijímacího řízení.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky:

Uchazeči ke studiu do primy (uchazeči z 5. tříd ZŠ)

    1. termín: 5. května 2021 středa    (původní termín byl 14. dubna 2021)
    2. termín: 6. května 2021čtvrtek   (původní termín byl 15. dubna 2021)

Uchazeči ke studiu do kvinty (uchazeči z 9. tříd ZŠ)  nebo do odpovídajících ročníků víceletého studia (z 6.,7. nebo 8. tříd ZŠ)

    1. termín: 3. května 2021 pondělí  (původní termín byl 12. dubna 2021)
    2. termín: 4. května 2021 úterý      (původní termín byl 13. dubna 2021)

Témata školní přijímací zkoušky společně s pozvánkou a časovým rozpisem přijímacích zkoušek Vám zašleme 14 dnů před jejím konáním. Zkoušky probíhají vždy v budově školy, ulice Bystřická 275/27, Dubí 417 03, v učebně kvarta (vedle kanceláře školy).

 

Milá uchazečko, milý uchazeči,

děkujeme za Váš zájem o studium na naší škole. Vašemu přijetí nic nebrání. Těšíme se hlavně na společné setkání u motivačního pohovoru.

Přejeme Vám mnoho úspěchů, úsměv na tváři, pohodu a pevné zdraví,

za celý školní tým Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy

  1. března 2021