Jako každý rok byli voleni ve všech třídách dva zástupci do Studentské rady Gymnázia Dubí. Tajné volby většinovým systémem proběhly i ve třídě kvinta. V příjemné atmosféře třídnické hodiny šikovné skrutátorky sbíraly a sčítaly odevzdané hlasy svých spolužáků. Zvolení zástupci třídy na schůzkách Studentské rady a vedení školy mohou prosazovat zájmy své třídy, navrhovat a spolupodílet se na organizaci školních i mimoškolních aktivit.

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, Gymnázium Dubí