Vážení rodiče, kolegové a žáci,
k dnešnímu dni evidujeme ve škole vysokou nemocnost.
Podle § 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví je škola povinna předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, tzn. měla by žáky, kteří vykazují příznaky infekčního onemocnění okamžitě izolovat od ostatních a zajistit odchod domů.
Abychom „předešli a nešířili“  a zároveň kvůli „rýmičce“ nevyháněli děti ze školy a posílali je do samoizolace, přijala jsem toto opatření:
Se souhlasem zákonných zástupců nezletilých dětí a souhlasu zletilých žáků proběhne JIŽ ZÍTRA – ve čtvrtek 7.10. 2021 a následně v pondělí 11.10.2021 první vyučovací hodinu preventivní/dobrovolné testování žáků antigenními testyTestovat se mohou i děti očkované. Vše je na Vašem rozhodnutí.
PROSÍM O UDĚLENÍ SOUHLASU PROSTŘEDNICTVÍM VYPLNĚNÍ ANKET V ELEKTRONICKÉM SYSTÉMU ŠKOLY.

Dostatečné množství certifikovaných antigenních testů, které jsme nakoupili, máme.
Preventivní testování AGtesty (byť není stoprocentní a můžeme k němu mít výhrady) je jedním ze způsobů, jak zachytit včas nákazu Covid ve škole a předejít 14denní izolaci více tříd nebo celé školy. Škola se pravidelně dezinfikuje (denně – podlahy, lavice, kliky u dveří, zábradlí, vypínače, wc, společné prostory – šatny aj.) V pravidelných intervalech po vyučování probíhá dekontaminace a dezinfekce ovzduší. Děkuji Vám za pochopení a prosím o vyplnění anket obratem.
Děkuji a hezký den J.Turková