Uchazeči, kteří budou přijati, mají odevzdat ve škole tzv. zápisový lístek.  Každý uchazeč měl obdržet od své základní školy nejpozději do 15. 3. 2022 zápisový lístek.  Zápisový lístek se vydává pouze jeden. Zápisový lístek je uchazeč/zákonný zástupce povinen odevzdat zvolené škole do deseti pracovních dnů (hmotně právní lhůta) ode dne zveřejnění seznamu výsledků uchazečů.

 

Poslední termín odevzdání zápisového lístku na naší školu je do 12. května 2022.

 

Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 10 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [198.33 KB]