Webové stránky projektu www.planobnovycr.cz.

Jsme příjemci dotací v projektech:

  1. Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejich zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, na období září-prosinec roku 2022 č.j. MSMT-25732/2022-2 (DOUČOVÁNÍ III)
  2. Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022, č.j. MSMT-31956/2021-4 (DOUČOVÁNÍ 2022)
  3. DIGIPROPAST – Výzva MŠMT o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy a konzervatoře, jejich zřizovatelem není stát, kraj,, obec nebo dobrovolný svazek obcí pro kalendářní rok 2022 č.j.:MSMT-4764/2022-2
  4. DIGIPOMŮCKY – Výzva MŠMT o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a  žáků a jejich digitálních kompetencí určená  pro mateřské školy a gymnázia, jejich zřizovatelem není stát, kraj,, obec nebo dobrovolný svazek obcí pro kalendářní rok 2022 č.j.:MSMT-4765/2022-2