Novinky

Maškarní den otevřených dveří

Děkuji kolegům za přípravu a realizaci třídních schůzek, Stužáku a Vám všem ostatním za účast, bezva přístup a originální nápady při "Maškarním dnu otevřených dveří". Ze všech akcí tohoto týdne jsou nádherné fotografie na facebooku školy:) Tak naši školní stránku...

číst více

Dílny „Život po škole“

Střípky z projektových dnů 29. 9. a 30. 9. 2021 zaměřených na praktické dovednosti v běžném životě. Dílna zaměřená na správnou životosprávu, jak spočítat BMI, jak zdravě jíst a sportovat Dílna a téma bytový design, jak si správně zařídit bydlení, jak dobře propočítat...

číst více

Volby do Studentské rady gymplu Dubí

Jako každý rok byli voleni ve všech třídách dva zástupci do Studentské rady Gymnázia Dubí. Tajné volby většinovým systémem proběhly i ve třídě kvinta. V příjemné atmosféře třídnické hodiny šikovné skrutátorky sbíraly a sčítaly odevzdané hlasy svých spolužáků. Zvolení...

číst více

Kdo je tady normální?

Netradiční workshop s klinickou psycholožkou zažili studenti tříd kvinty, sexty a septimy. Nad tématem „Duševní zdraví“ společně diskutovali o subjektivním prožívání každého z nás, duševních chorobách i jejich příčinách, co všechno může být spouštěčem psychické...

číst více

Zahájení oslav 30. výročí vzniku Gymnázia Dubí

Čas letí jako bláznivý …již 30 let je 1. září na Gymnáziu Dubí tradičně spojené s předáváním plamene poznání, který věnují starší studenti nově příchozím.  Letošní první školní den zahájil oslavy krásného jubilea naší školy. Vítáme všechny zpět ve škole a přejeme...

číst více

Vzdělávací videa E-Bezpečí pro volné využití

Vážení studenti, rodiče, projekt E-Bezpečí pro vás připravil řadu kreslených animací určených pro podporu výuky online bezpečnosti ve vaší škole. Animace jsou zcela zdarma k dispozici na youtube kanálu https://youtube.com/ebezpeci (doporučujeme přihlaste se k odběru,...

číst více

Rozvrhy v systému Bakaláři

V elektronickém systému Bakalář jsou již nové rozvrhy. Každý student má k dispozici svůj osobní rozvrh. Můžete si zajistit své mimoškolní zájmové a sportovní aktivity. Noví studenti a jejich zákonní zástupci dostali vygenerované přístupové údaje do Bakalářů na své...

číst více

Plán na školní rok 2021-2022

Plán na školní rok 2021-2022 s nejzákladnějšími termíny pro: třídní schůzky, ped. porady, maturity, utilitární zkoušky (malé maturity), vedlejší prázdniny, státní svátky, projektové dny. Vše je podrobně rozepsáno na BAKAWEBU - levá lišta "PLÁN AKCÍ". Abyste viděli...

číst více

Učebnice a sešity na školní rok 2021-2022

Dobrý den, v přílohách jsou seznamy sešitů (žáci si je kupují sami)  a učebnic  na školní rok 2021-2022. a) učebnice na cizí jazyky objednává pro žáky ško la (slevy pro školy, správná edice), žáci si je hradí b) učebnice pro vyšší stupeň gymnázia si zajišťují (až na...

číst více

Pokyny k osobní účasti žáků od 10.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci, k osobní účasti žáků při vzdělávání od 10.5.2021 byl dnes vydán Pokyn ŘŠ č.j.7/2021. Je vložen do Dokumentů ESB - Pokyny ŘŠ od 1.1.2021. Všechny potřebné informace, formuláře, Pokyny ŘŠ č.j. 1-7, instruktáže, videa k testování apod. jsou...

číst více

Distanční výuka pořád jinak

Tento týden jsme se spolužáky měli možnost místo běžné distanční výuky zkusit něco nového. V úterý 16. 3. 2021 probíhala akce ,,Kinopříběh – Odsunuté děti", kdy se studenti sexty, septimy a oktávy seznámili s problematikou odsunu Němců z našeho území po 2. světové...

číst více