Informace pro maturanty

Jak se přihlásím maturitní zkoušce?

 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce do 1. prosince pro jarní zkušební období, do 25. června pro podzimní zkušební období a to řediteli školy. Ředitel školy poté do 15. prosince pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období přihlásí své žáky ke zkouškám společné části do centrálního informačního systému Centra.

Mohu si změnit výběr předmětů po podání přihlášky?

Nikoli. Volba předmětů na přihlášce k 1. prosinci je závazná a pro daný termín zkoušky konečná. Jakákoli změna tohoto typu po termínu není přípustná. Přípustné jsou pouze změny, které vyplývají z institucionálních změn (škola se např. k 1. lednu sloučí s jinou), popř. změny, kdy žák přestupuje na jinou školu. Žák obdrží tzv. výpis z přihlášky nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených.

Dokumenty pro maturanty

Aktuální pro školní rok 2023/2024

(aktualizováno)

podzim 2023

Záznamové archy a kritéria hodnocení

Maturitní okruhy

Pro školní rok 2023/2024

ANJ

Přihláška k maturitě

Aktuální pro rok 2023

Nápověda k vyplnění

Didaktické testy

  • Český jazyk 44% 44%
  • Matematika 33% 33%
  • Anglický jazyk 44% 44%
  • Německý jazyyk 44% 44%

Minimální počet bodů

V každém didaktickém test se vyskytuje jiný počet otázek. S tím se také mění maximální počet bodů. Všeobecně platí, že z jazykových testů musí student dosáhnout hranice 44% bodů aby prospěl. U matematiky pak 33% z maximálního počtu bodů. Ovšem nikdo vám nebrání dosáhnout mnohem více wink

Maturita 2017