GJAK úvodní schůzka s rodiči 20. 5. 2024

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – ROK 2024 – 1. kolo

DO KVINTY A VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – ROK 2023 – 1. kolo

DO KVINTY A VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

Přijímací řízení pro školní rok 2024 – 2025

Proč studovat u nás?

Naše kvality

Gymnázium Jana Amose Komenského nabízí mnoho kvalit, které ocení jak student, tak rodič. Už při nástupu do školy student zjistí, že se mu každý učitel může při hodině věnovat více, než je obvyklé jinde. To díky menšímu počtu žáků ve třídě a skvělým učitelům. Látku tak pochopí rychleji a snadněji. Rodiče zase ocení přístup do programu Bakaláři, kde mohou zjistit veškeré informace ohledně průběhu studia. Gymnázium v průběhu let získalo mnoho certifikátů, které jen podtrhují prestiž.

bezbariérový přístup

Škola je vybavena schodišťovou plošinou, která umožňuje přístup do různých pater budovy. Na gymnáziu jsou také zařízené bezbariérové toalety. V třídách jsou odstraněny prahy, zadní vstup disponuje nájezdem a blízkým parkováním pro vozíčkáře.

Prezentace

Každá třída je vybavená dataprojektorem, jenž umožňuje ke zpestření výuky využít prezentace. Učitelé tyto prezentace využívají ke zpestření výuky. Studenti zase mohou vytvářet doma obdobu seminárních prací, které předvedou na plátně před celou třídou. Osvojí si tak dané téma a schopnost mluvit k publiku. Mimo to se student naučí vyhledávat informace v knihách a na internetu, což jim pomůže při studiu a budoucí práci.

Studentská rada

Studenti gymnázia mají na naší škole pravidelně možnost rozhodovat a komentovat aktuální dění. Studentská rada je jednání zástupců každé třídy s ředitelem školy. Žáci zde mohou navrhovat úpravy rozvrhů, klást dotazy nebo například diskutovat o budoucích školních akcích.

Školní akce

Při nástupu do primy se každý rok pořádá tzv. seznamovák. Studenti prvního ročníku osmiletého gymnázia zde poznají nové spolužáky a vytvoří pevný kolektiv. Mezi další akce patří například škola v přírodě na Makarské riviéře nebo vodácký a lyžácký kurz. Studenti mohou další akce v průběhu školního roku navrhovat, mezi takové výlety například patří výlet do iQLANDIE.

Utilitární zkoušky

Maturita je završením studia na gymnáziu. Aby byli studenti na tuto zkoušku náležitě připravení, absolvují v kvartě a septimě tak zvané Utilitární zkoušky. Tato zkouška se principem neliší od maturity. Žáci dostanou okruhy téma, které se musí naučit. Samozřejmě tyto témata korespondují s aktuální výukou (studenti nedostanou v kvartě témata, která se učí v oktávě apod.). V den utilitárních zkoušek vše probíhá jako u skutečné maturity. Studenti poté dostanou na konci školního roku krom klasického vysvědčení i to utilitární. Budoucí maturanti si tak vyzkouší učení se více maturitních témat najednou, tlak na potítku nebo třeba improvizaci při zkoušce. Nejen díky těmto zkouškám má gymnázium velký počet úspěšných maturantů.

ÚSPĚŠNOST NAŠICH STUDENTŮ U MATURITNÍCH ZKOUŠEK

%

Rok 2018

%

Rok 2017

%

Rok 2016

%

Rok 2015

%

Rok 2014

%

Rok 2013

%

Rok 2012

%

Rok 2011

Připraven u nás studovat?