Naše škola je zapojena v projektech:

Naše gymnázium JE ZAPOJENO do OPERAČNÍHO PROGRAMU Jan Amos Komenský

  • Název projektu: Šablony pro Gymnázium J. A. Komenského
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.02.xx/00/22_003ú003525
  • Termín realizace projektu: 1.9.2022 – 31.08.2024

Hlavní cíle projektu: Posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole prostřednictvím realizace aktivit projektu:  personální podpora v oblasti kariérového poradce a školního asistenta , vzdělávání pracovníků včetně odborně zaměřených tematických a komunitních setkávání v naší škole.