Zápis z jednání Studentské rady GJAK dne 22. 11. 2017