Návštěva Muzea v Teplicích

První část putovní výstavy: Horní města Krušných hor – důležité hornické lokality, které vznikly díky těžbě nerostného bohatství na české straně Krušných hor a měly významný vliv na osídlení, hospodářství a kulturu území...

Přečtěte si více