Studenti sexty využili prvních teplých dnů a přemoženi krásami jara tvořili přírodní lyriku. Mácha zbledl závistí. Zde je nejzdařilejší kousek studenta Marca:

Zelení se tráva
V horách šumí tůň
Za plotem je kráva
Možná je to kůň

Jarem žijí ptáci
Jarem žije den
Vstříc škole i práci
Vyšli lidé ven

Autobus tu projíždí
Cestou kudy kam
Přemýšlím, kam odjíždí
Nejspíš do Modlan

Cestou jede hravou
Na východ i západ
Osnovu mám chabou
Marně hledám nápad

Na sloku již pátou
Aspoň jeden rým
Všichni tady tápou
Jako jeden tým

Na to dnešní klima
Oblékli jsme se spoře
Proto je všem zima
Na gymnazijním dvoře

Mravenci se sluní
Na úlomku křídy
Již na přestávku zvoní
Tak jdeme do třídy

V díle mém se jasní
Jasný ekvivalent
Že na psaní básní
Nemám žádný talent