Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do primy i dalších tříd víceletého gymnázia. Přihlášky je nutné podat do 29. 8. 2018. Termín přijímacího řízení je 31. 8. 2018. Kritéria přijímacího řízení vychází z průměrného prospěchu uchazeče a výsledků ve vědomostních olympiádách, soutěžích a systematické mimoškolní umělecké, sportovní či jiné významné činnosti.

Podrobnosti v příloze.