Vážení rodiče, kolegové a studenti,
k dnešním dni 17. 9. 2018, kdy byl stanoven termín pro skládání ústních maturitních zkoušek v podzimním období, jsme dosáhli 100 % úspěšnosti jak ve všech státních, tak i v profilových částech maturitní zkoušky 2018. Všem čerstvým absolventům naší školy blahopřejeme. J.Turková