Vážení kolegové, milí studenti,

protože se blíží sté výročí vzniku republiky, zorganizovali žáci oktávy pro nižší ročníky soutěž. Úkolem každé třídy bude vyhledat po škole 30 otázek a do záznamového archu (ke stažení v příloze) zapsat odpovědi. Za každou třídu stačí odevzdat jeden záznamový arch (označený prima, sekunda, tercie, …). Prioritou je správnost odpovědí, ale první tři třídy dostanou body navíc za rychlost. Další body lze získat v navazujícím testu, který bude psát celá škola ve stejném okamžiku. Do testu vybereme 10 otázek z archu. Každá třída pak dostane navíc ještě tolik bodů, kolik bude průměrný počet správných odpovědí v dané třídě. Podrobnější informace naleznete v příloze. Odměnou pro vítěznou třídu je exkurze do obou komor Parlamentu ČR.
PROSÍM, NALEZENÉ CEDULKY S OTÁZKAMI NESBÍREJTE, NESUNDAVEJTE A NIKAM NENOST, NECHTE JE NA MÍSTĚ PRO OSTATNÍ!!!!!
Hezký den, Eliška Takáčová

 

Akce na Facebooku