Výsledky přijímacích zkoušek do kvinty osmiletého studia (přijetí do vyššího ročníku osmiletého studia).