Redakční rada našeho školního časopisu Just GJAK má dnes program v Praze.

Výtvarnou dílnu Malý písař (Národní pedagogické centrum) a Salmový palác s výstavou Možnosti dialogu. A jak je vidět z poslaných fotek, užívají si to 🙂